Skip to main content

Via het samenwerkingsverband Fortivest – Linde Project (Lindevest BV) zijn per 1 april de objecten aan de Gasthuisstraat 21 (ca 4.200m2 BVO) en Klompstraat 30 (ca. 6000m2 BVO) te Heerlen aangekocht.

Hieronder weergegeven de Gasthuisstraat 21. Dit object wordt herontwikkeld naar 30 zorgeenheden. Er is een huurovereenkomst gesloten met Stichting Bergweide die de locatie zal gaan exploiteren.

Klompstraat 30 betreft tevens een herontwikkeling. Op dit moment worden er meerdere scenario’s voor dit object uitgewerkt.